تحقیق درباره ریاضیات اول دبیرستان

تحقیق درباره ریاضیات اول دبیرستان

تحقیق درباره ریاضیات اول دبیرستان

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:4

بخشی از متن

رياضيات اول دبيرستان - آموزش گام به گام

 

1 – الف) حاصل هر يك از عبارات زير را به كمك اتحادها تعيين كنيد.
الف) (3x+4)(3x-6)

ب) 3(x+2y)


ب) هر يك از عبارات زير را تجزيه كنيد.
الف)9x 2-49

ب) 6x 2+17x +102 – اگر xA=-4 و AB=5 باشد xB كدام است؟

 

     

3 – معادله خطي را بنويسيد كه از نقطه ي

A(2,4)

عمود بر خط

y + 1/3 x -1 = 0

باشد.

دسته:

تحقیق درباره ریاضیات اول دبیرستان