تحقیق درباره هدف از توسعه فرهنگی

تحقیق درباره هدف از توسعه فرهنگی

تحقیق درباره هدف از توسعه فرهنگی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:72

بخشی از متن

 

       بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجويت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ ان جاممعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهاي اقتصادي ، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ ، پوك و ميان تهي است. «فرهنگ» كلمه اي بسيار رايج و مورد توجه در تمامي جوامع متمدن بوده است. به طوري كه با گسترش اجتماعات و پيچيده شدن روابط و افزايش امكانات و ابزار، بحث از فرهنگ بيشتر و ابعاد متعددي به خود مي گيرد. اگر تا دو قرن قبل جنبه هاي خاصي از زندگي اجتماعي و نقش محدودي براي فرهنگ وجود داشت


دسته:

تحقیق درباره هدف از توسعه فرهنگی

خرید آنلاین